Kontakt

Doradca ds. Nieruchomości

Anna Tawfik, tel: +48 505400822

e-mail: biuro@officebroker.com.pl

 

Doradca ds. Nieruchomości

Wojciech Dąbrowski,
tel: +48 720823600

e-mail:
lokal720823600@gmail.com

 

Office Broker Nieruchomości Komercyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Siemieńskiego 5 lok. 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597407, NIP: 7010541729, REGON: 363551173, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł.